cevirmenlik
ÖSYM Bilgileri
Öğrenim Dili: İngilizce
Puan Türü: YGS – 3
Süresi: 2 Yıl
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik Programı, küresel rekabet ortamındaki gelişmeleri izleyebilen, İngilizce dil bilimi alanlarında “uygulamaya yönelik” yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin oluşmasını sağlayabilen, uluslararası düzeyde dil bilgisi ve becerisi ile donatılmış insan kaynağının yetiştirilmesine yönelik olarak tasarlanmıştır. Ayrıca tüm öğrencilere stratejik ve analitik düşünme, problem çözme, kendi kendine öğrenme, kendini sürekli geliştirme, bilgi teknolojisini kullanma, etkili iletişim kurma ve takım çalışması gibi bilgi ve becerilerin kazandırılması hedeflenmektedir.Öğrencilerimiz, mezuniyet sonrası iş hayatında karşılaşacakları her alanda; ekonomi, siyaset, sosyal bilimler, edebi konular, tıp, mühendislik, ticaret, hukuk vb. her türlü çeviriyi, yazılı çeviri, ardıl çeviri, andaş çeviri, film (altyazı ve dublaj) çevirisi, haber çevirisi yapabilmek için gerekli olan tüm kuram, yaklaşım ve yöntemleri öğrenerek ve uygulayarak çeviri becerilerini geliştirmek üzere yetiştirileceklerdir.
Çeviride büyük kolaylık ve sürat kazandıran ve çeviri sektörünün  “Windows” u gibi olmazsa olmazlarından TRADOS çeviri programı da etkin bir şekilde öğretilmekte ve öğrencilerimiz TRADOS sertifikası ile mezun olmaktadır.

Çalışma Alanları
Kamu ve Özel Sektör Kurum ve Kuruluşları, Özel Çevirmenlik, Simultane Tercümanlık, Yeminli Tercümanlık Büroları, Radyo-Televizyon-Gazeteler için Çevirmenlik, Sinema Metinleri Çevirmenliği, Çeşitli Yayınevleri ve Bağlantılı Çevirmenlik, Turizm Rehberliği, Yönetici Asistanlığı, Yabancı ülkelerin Ülkemizde Elçilikleri, Konsoloslukları ve Kültür Merkezleri, Seyahat Acentaları, Oteller, Çokuluslu Kuruluşların Ülkemizdeki Temsilcilikleri

translation-services